Hoe werkt dan hypnose om je er jonger te laten uitzien en voelen en je mooier te maken? Het is niet alleen positief en magisch denken.

Zoals Olivia Newton-John ooit zong: “Let’s get physical!” Laten we fysiek gaan.

Een artikel uit Quarts in oktober 2015 had de kop: Studie: Meditatie en yoga kunnen onze behoefte aan gezondheidszorg dramatisch verminderen. De auteur Akshat Rathi schrijft: “

“Alhoewel stress-gerelateerde ziektes meestal niet onmiddellijk dodelijk zijn, de schade neemt gedurende de tijd toe. Degenen die aan deze aandoeningen lijden, bezoeken vaker een ziekenhuis dan anderen. Schattingen gaan uit dat deze aandoeningen 70% van het werk van artsen betreft.

“Ontspanningstechnieken varieren van eeuwenoude technieken zoals Yoga en Tai-Chi tot new-age technieken als bijvoorbeeld Mindfullness en deze hebben veel gemeen. De theorie is dat de ontspanning die ze oproepen stress en zorgen afvoeren.”

…..

“[Onderzoekers]… concluderen dat voor degenen die ontspanningstechieken toepassen er 43% in het vermindering was van het gebruik van ziekenhuisfaciliteiten in de controlegroep.”

Hypnose is zoals je waarschijnlijk weet een krachtige mindfulness techniek. (We noemen het niet een therapie, want dit gaat over zelfverwerkelijking, geen therapie.)

Hypnose en meditatie vergeleken

Professionals en wetenschappers op het vakgebied van hypnose weten dat Dr. James Braid, die de term “hypnose” grote bekendheid gaf (na Hypnos, de Griekse god van de slaap) trok, zegt in Wikipedia, “analogieën te zien tussen zijn eigen hypnosepraktijk en diverse vormen van hindoe-yoga meditatie en andere oude spirituele praktijken. ”

In het januari 2013 nummer van het Indian Journal of Psychiatry merken de e auteurs, Shitika Chowdhary en Jini K. Gopinath op:

“Hoewel sommige onderzoekers yoga beschouwen als een vorm van hypnose, merken anderen op dat er veel overeenkomsten zijn tussen de trance in yoga en de hypnotische trance. De huidige studie richt zich op de overeenkomsten tussen de trance van hypnose en de Patanjali’s Yoga Sutra’s. De trance-staten werden vergeleken op grond van de verschijnselen van trance, en de therapeutische technieken en de voordelen van beide. ”

Hypnose is veilig, krachtig, effectief en vitaal

Hypnose kan er voor zorgen dat je lichaam in een diepe staat van rust gaat, terwijl je geest, vooral je verbeelding super-alert wordt. Hoewel dit “trance” wordt genoemd zijn wij van mening dat het woord “mijmering” – zoals in dagdroom – het beter beschrijft. (Trance zou een verminderd bewustzijn kunnen impliceren, terwijl de hypnotische toestand zorgt voor een verhoogd bewustzijn.)

Hoe je het ook noemt, het is heerlijk, veilig, krachtig, effectief, vitaal.

Terugdraaien atrofie

De stress leidt tot hogere “benutting van ziekenhuisfaciliteiten”, is een belangrijke factor ten aanzien van fysieke atrofie. Deze atrofie kan worden teruggedraaid. We hebben verfijnde hypnosetechnieken die werken als zachte, maar bijzonder krachtige multipliers voor het herstellen van het jeugdige uiterlijk en jeudige gevoelens en …. schoonheid.

De technieken van Hypnotic Beauty werken als je ze gebruikt. Luister daarom zo vaak als je kunt naar de zelfhypnose audio’s van Hypnotic Beauty en zie en voel hoe de maanden en jaren wegsmelten. Versterk het proces door gebruik te maken van de geavanceerde technieken die we via de webshop aanbieden.

Warme groet,

Wendy Packer